Hành khách đi tàu có vé không hợp lệ phải mua bổ sung với giá 1,3 lần

Hành khách mua vé không đúng đối tượng quy định được giảm giá vé phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần số tiền chênh lệch giữa giá vé của loại chỗ ghi trên vé.