8 hiệp hội hỏa tốc kiến nghị về dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở

Cho rằng Luật thực hiện dân chủ cơ sở không cần thiết và thiếu thuyết phục, 8 hiệp hội đã có văn bản kiến nghị bỏ doanh nghiệp tư nhân là đối tượng của Luật này.