Home Credit 'bán mình' giá gần 900 triệu USD đắt hay rẻ?

Home Credit chiếm 14% thị phần cho vay tiêu dùng tại Việt Nam, chỉ xếp sau FE Credit, với tỷ lệ nợ xấu thấp nhất nhóm công ty tài chính.