Kỹ sư Lưu Văn Lang: Sáng lập viên Công ty Tín dụng An Nam

Nổi tiếng với biệt danh “Bác vật Lang”, kỹ sư Lưu Văn Lang không chỉ được biết đến là một thành viên sáng lập Việt Nam Ngân hàng - ngân hàng tư nhân đầu tiên của người Việt tại Nam kỳ, mà ông còn có công lớn trong phát triển khoa học - kỹ thuật nửa đầu thế kỷ XX, đặc biệt là lĩnh vực cầu đường.