Sắp ban hành hướng dẫn mới về xây dựng giá khám, chữa bệnh theo yêu cầu

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế cho biết, cơ quan này đã cơ bản hoàn thành dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng giá khám, chữa bệnh theo yêu cầu, chuẩn bị báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự kiến ban hành vào tháng 4 tới.