Phát hiện “bữa ăn lâu đời nhất” thế giới trong hóa thạch 550 triệu năm tuổi

Các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết của thứ mà họ mô tả là "bữa ăn lâu đời nhất thế giới" được tìm thấy trong một hóa thạch 550 triệu năm tuổi.