Những dấu hiệu cho thấy mắt đang bị lão hóa, sau 40 tuổi đặc biệt phải chú ý

Từ tuổi 40 mắt bắt đầu có các dấu hiệu lão hóa. Điều này khiến cho một người trước đây vốn có thị lực bình thường có thể nhận thấy sự suy giảm và những bất thường trong chức năng thị giác.