Bộ Tài chính phản hồi ý kiến "đẩy khó" cho người nộp thuế trong quản lý hóa đơn

Bộ Tài chính khẳng định đây là việc tạo điều kiện để người nộp thuế nâng cao trách nhiệm, quyền lợi và minh bạch trong việc sử dụng hóa đơn.