Sở Công Thương Tp.HCM đề xuất quy định giờ bán hàng của cây xăng

Sở Công Thương Tp.HCM đề xuất các cửa hàng xăng dầu ở Tp.HCM phải bảo đảm không mở cửa bán hàng trễ hơn 6h và không đóng cửa trước 18h hằng ngày.