Giải pháp phát triển bền vững khi xuất khẩu vào các thị trường FTA

(Chinhphu.vn) - Các DN Việt Nam cần chủ động nắm bắt, điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh bài bản để kịp thời thích nghi với các yêu cầu, quy định mới của thị trường, tham gia hiệu quả, bền vững vào chuỗi cung ứng.