“Thanh lọc” thị trường bất động sản

Sau cú đổ vỡ có chủ đích của thị trường bất động sản (BĐS), Trung Quốc đã bắt tay tái thiết với hy vọng lành mạnh hóa lĩnh vực kinh tế rất quan trọng này.