Hà Nội phê duyệt quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Đông Anh

Trung tâm hành chính huyện Đông Anh dự kiến sẽ được xây dựng tại khu đất thuộc địa giới hành chính thị trấn Đông Anh và xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.