Hàng trăm dự án kêu cứu vẫn... "bất động"

Tại TP.HCM, 116 dự án nhà ở bị ách tắc các vấn đề liên quan đến pháp lý vẫn chưa được xử lý.