4 điều người khôn ngoan không tranh giành dẫu rơi vào nghịch cảnh

Kẻ mạnh thực sự làm được việc lớn không bao giờ tranh giành với người khác, làm việc gì cũng làm hết sức và luôn khoan dung với chính mình.