Đi làm quần quật từ 7h sáng đến nửa đêm, lo cho cả nhà 5 người: Tôi chấp nhận bỏ tiền cho thứ này và giờ không cần làm thuê cho ai nữa

7 năm "chinh chiến" cùng thứ này đã giúp Nhã Uyển có được những thành quả mà không phải ai cũng có được.