Những kiểu ứng viên thường lọt vào "mắt xanh" của nhà tuyển dụng: Chọn người phù hợp, không chọn người giỏi!

Dưới đây là những kiểu ứng viên thường xuyên gây ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng!